Husorden

Du finder husordenen i linket her. Eller se nedenfor.

 

Almindelige ordensregler

Idet der også henvises til lejeloven og lejekontraktens ”Almindelige bestemmelser”.

Renovering og lign. af lejlighed:
Husk at tage hensyn til dine naboer når du renoverer eller udfører andre småreparationer på din lejlighed.
Brug af støjende værktøj skal kun finde sted i løbet af dagen mellem kl. 8 og kl 20 og i weekender mellem 10 og 18. Hamren og banken om aftenen er til gene for mange naboerne, og vi beder om at man tager hensyn til dette. Renoverer du over en længere periode, bedes du sætte et opslag op i opgangen så dine naboer ved at der kan forventes larm i løbet af dagen.

Benyttelse af lejligheder og lokaler:
1. I tilfælde af skader på installationer, ledninger o. lign., som skal udbedres omgående, skal lejer/andelshaver straks anmelde dette til andelsboligforeningen eller dennes repræsentant.
2. Tæppebankning må ikke finde sted fra vinduer og altaner.
3. For lejere gælder det, at parketgulve må kun bones, når de ikke er lakbehandlede og at der ved maling og tapetsering kun må anvendes lyse, neutrale farver
4. Opsætning af udvendige altankasser må kun ske såfremt altankassen opsættes forsvarligt og er af en af bestyrelsen godkendt type.
Foreningen kan i så tilfælde kræve adgang til altanen for at syne og godkende en forsvarlig
fastgørelse.
Altaner og altanvægge må kun males i farvetone S 1500 – N (denne farvetone fås hos Flügger, men andet firma må gerne bruges, så længe det er samme toning). Opsættes der sikkerhedsnet til katte, skal dette være gennemsigtigt og med en maskestørrelse på max 8×3.
5. Installation og brug af musikinstrumenter, radio, tv, stereoanlæg, surround-anlæg o. lign. må ikke være til gene for de øvrige beboere, og brug må almindeligvis helt undgås i tiden kl.24-06
6. Afholdelse af større arrangementer hvor der forventes støj, skal det anmeldes ved opslag i opgangen minimum 2 dage før.
7. Det er kun tilladt holde kat i ejendommen.
8. Der må ikke smides bind, tamponer el. andre ting i toiletterne som kan føre til tilstopning. Er dette selvforskyldt, vil beboeren blive opkrævet for rensning.

 

Benyttelse af fælles rum:
1. Affald må kun udtømmes i skarnkasser og dertil indrettede beholdere. Storskrald SKAL afleveres ved ”storskralderummet” i garageanlægget. Aviser, ugeblade, reklamer o. lign SKAL smides i aviscontainerne i garageanlægget.
2. Der må ikke hensættes kasserede møbler, kasser, affald o. lign på trapper, gange og udendørsarealer. Lejer/andelshaver pålægges DKK 500,- i afgift for fjernelse.
3. Hvis lejer/andelshaver (eller dennes barn) beskadiger eller tilsviner trapper, gange, murværk o. lign. skal vedkommende straks gøre området rent eller reparerer det.
4. Barnevogne, cykler, knallerter o. lign. må kun stilles på udendørsarealer eller i cykelkælderen.
5. Den lejer/andelshaver der har brugsret til tørrerum og/eller kælderrum, har ansvaret for at sikre at vinduer i rummene holdes lukkede ved regn og blæst.
6. Vaske- og tørrerum m.v. Læs mere: http://www.aalholmhus.dk/vaskeri.html

 

Benyttelse af fælles arealer o.lign.:
1. Parkering skal være i anviste pladser på ejendommens grund eller i p-kælder hvor man kan leje en plads. Der må ikke vaskes biler på ejendommens grund. Biler og varevogne skal ifølge loven slukkes efter 1.min. i tomgang. Kælderporten skal altid holdes lukket.
2. Boldspil må kun finde sted på legearealerne.
3. Fodring af dyr er ikke tilladt, heller ikke ved foderbræt eller fuglekasse.
4. Leg på trapper, i gårde, porte eller kældre er ikke tilladt.
5. Ophold på trapper, i gårde, kældre, porte og andre fællesrum skal ske uden gene for de øvrige beboere.
6. Radio- og fjernsynsantenne og paraboler må kun anbringes efter reglerne i lejelovens §55. og aldrig udendørs Det vil blive betragtet som brud på ordensreglerne, såfremt ovennævnte regler ikke overholdes.