Bestyrelsen

Bestyrelsen består pt. af seks medlemmer: en formand, tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsen arbejder frivilligt og tager sig bl.a. af foreningens vedligeholdelse, kontakt til vicevært og ejendomsadministrator, følge foreningens økonomi og meget andet. Bestyrelsen holder løbende kontakt på mail om vigtige sager og mødes med 1 til 2 måneders mellemrum, afhængig af hvilke projekter der er i gang på ejendommen.

Den daglige drift som husleje, varmeregnskab mv. varetages af foreningens administrator, og alle spørgsmål om den daglige drift skal rettes hertil – læs mere her.

Viceværter tager sig af de fleste praktiske opgaver på ejendommen – læs mere her.

Bestyrelsen kan kontaktes på mail – bestyrelsen@aalholmhus.dk Vi bestræber os på at svare inden for 24 timer. Vi beder også om forståelse og respekt for bestyrelsesmedlemmernes fritid ved kun at tage personlig kontakt ved større spørgsmål der ikke kan vente.

 

Bestyrelsen består øjeblikket af:

Formand:
Henrik Larsen
Tlf: 50931768
Mail: bestyrelsen@aalholmhus.dk

Bestyrelsesmedlemmer:
Ole Vinkler
Alexander Wenzel
Max Mørk- Johansen
Dorthe Jacobsen

Suppleanter:
Heidi Klintemøller
Michael P. Krogstrup