Administration

Ejendomsadministration:
På foreningens stiftende generalforsamling blev Vest Administrationen A/S som administrator for andelsboligforeningen.

Vest Administrationen A/S varetager den daglige administration af Ålholmhus Andelsboligforening hvilket bl.a. er huslejeopkrævning, hjælp ved salg og fremleje, varmeregnskab, indkaldelse og gennemførsel af den årlige generalforsamling og meget andet.

Vest Administrationen A/S er ikke involveret i den daglige drift på ejendommen som varetages af foreningens vicevært, og derfor skal henvendelser om f.eks. skader på ejendommen, problemer med vaskeri, el og vand, vandskade og oversvømmelse og lignende, rettet til ham. Andre spørgsmål skal rettes til bestyrelsen.

Vores daglige administrator hos Vest Administrationen A/S hedder Peter Lykkeby og kan kontaktes på plo@vestadm.com eller på telefon 33 28 02 28. Inden du kontakter Peter, bedes du have læst hjemmesiden her grundigt igennem for at se om du kan afklare spørgsmålet her.

 

Direkte kontaktperson: Peter Lykkeby
Direkte Tlf.: 33 28 02 28
Mail: plo@vestadm.com

Vest Administrationen A/S
Gammel Vartov Vej 1
2900 Hellerup
Tlf./Fax: 3324 6126/3324 6156
E-mail: info@vestadm.com