Ombygning

Hvis du har planer om at lave køkken, bad eller sammenlægning etc., skal du altid kontakte Vest Administration og sikre dig at du har de fornødne tilladelser.

Københavns Kommune har på deres hjemmeside oplysninger om ombygning der hjælper dig igennem alle faser, inkl. information om byggetilladelser, plantegninger, fuldmagt og andre praktiske oplysninger. Vi anbefaler at du sætter dig godt ind i disse inden du går i gang for at undgå at ombygningen ikke er lovlig hvilket kan give problemer ved et senere salg, eller hvis der som følge af ombygning kommer skade på vores ejendom, f.eks. hvis der er fjernet bærende vægge uden korrekt understøttelse.

Hvis du skal have lukket for vandet, skal du koordinere dette med viceværten i god tid som vil sørge for at slukke i et aftalt tidsrum – vi beder om at dette ikke sker i ydertidspunkter hvor andre andelshavere må forventes at skulle bruge bad. Husk også at give de naboer der er berørt af lukningen, besked om at der lukkes for vandet via opslag, eller bank på hos dem. HUSK også at hvis der bliver nedlagt vandhaner i bad eller køkken, skal Vest Administration informeres for at de kan melde dette videre til ISTA. Bliver det ikke gjort, vil du blive opkrævet for betaling på alle haner der var ved sammenlægning, altså for to lejligheder. Det er den andelshaver der sammenlægger der har ansvaret for dette.

Vil du rive en væg/bærende vægge ned eller lave om i konstruktioner etc., skal der søges om tilladelse hos myndigheder/kommunen, og det er andelshavers eget ansvar at kontakt myndighederne. En tilladelse/fuldmagt fra kommunen koster et gebyr – priser og ansøgningsprocedure finder du på kommunens hjemmeside. Tilladelsen skal afleveres til bestyrelsen som så skriver den under og så skal du sende den tilbage til kommunen så det kan blive registreret i deres arkiver. Al dokumentation skal efter endt arbejde indsendes til Vest Administration.
Alle lovkrav om vvs- og el-installationer og lignende som ifølge loven skal laves autoriseret, skal laves af autoriserede håndværkere. Sker dette ikke, skal de godkendes ved et senere salg med ekstra omkostninger for andelshaver til følge. Er dine installationer ulovlige ved salg vil du blive bedt om at få bragt det i orden inden salget kan gennemføres. Bestyrelsen ligger ikke inde med tegninger over bygningen i forhold til bærende vægge og lignende; disse kan fås hos kommunen.

Der vil blive set meget strengt på beboere der ikke overholder disse regler og tilsidesætter sikkerheden. Ren udskiftning af køkken/bad kan dog gøres på egen hånd så længe der ikke skal laves el og vand og alle standarder og lovkrav overholdes. Hvis du er i tvivl, så kontakt Vest Administration eller en autoriseret håndværker. Den enkelte beboer vil blive holdt til ansvar for at alle regler og lovkrav bliver overholdt.

Det forventes at der bliver taget størst mulig hensyn til andre beboere imens ombygningen står på. Husk, at varsko dine naboer i god tid via opslag i opgangen hvis du ved at der bliver larm fra fx. arbejdsmaskiner eller nedlægning af vægge. Larmende arbejde skal lægges efter kl. 8 og afsluttes inden kl. 18. Skriv gerne et forventet tidsrum for larmen på dig opslag. Det er altid lidt nemmere, at være en forstående nabo når man har fået besked i god tid og kan nå at planlægge efter det.

Byggeaffald må ikke stilles i vores fælles storskraldsrum – man er som andelshaver selv ansvarlig for bortskaffelse af byggeaffald, inkl. nedrevne vægge, fliser, toilet, tapet, dørkarme, køkkenelementer osv. Disse skal afleveres på den nærmeste genbrugsstation – for os vil det sige enten genbrugsstationen på Kulbanevej 4 i Valby eller i Rødovre på Valhøjs Allé 182. Læs mere om genbrugsstationer i Københavns Kommune her. Byggeaffald skal ikke smides direkte ned på græsplænerne, og sker det alligevel, vil du blive opkrævet for genoprettelse for en evt. ødelagt græsplæne. Planlægger du at bruge en trailer eller lign. og sætte den på græsplænen, må det ikke ske uden aftale med viceværten og uden køreplader. Især når det har regnet er græsplænen blød og sart og tager nemt skade.

Dette betyder også at man fejer op efter sig selv hvis der er støvet og beskidt på vores fælles gangarealer, og at man udfører arbejdet for lukket dør så støv og skidt ikke spreder sig.

I så fald at man smider sit byggeaffald på ejendommen eller i dagsrenovationen, vil man få tilsendt en regning for bortkørsel og afskaffelse. Både bestyrelsen og viceværten vil gå langt for at finde ud af, hvem der har smidt byggeaffald, og ofte er det jo nemt at regne ud hvor det kommer fra.