Fremleje

Som andelshaver har du mulighed for at fremleje din andelslejlighed i max. 2 år. Vi har udarbejdet en vejledning til fremleje som du bedes læse igennem først.

Følg proceduren og undgå ubehagelige overraskelser, så du minimer evt. tidsspild for alle parter, og sikrer dig, at du har gjort din del af fremlejen korrekt

Fremlejekontrakt skal laves igennem ejendomsadministrator:

Hvis du vil fremleje er det på fremlejers eget ansvar, altså dit ansvar. Du står selv for at kontakte Vest Administrationen A/S, der i henhold til vedtægterne SKAL udfærdige en fremlejekontrakten pr. fremlejetager og for hver periode, som skal godkendes af bestyrelsen. Årsagen til, at det er Vest Administrationen A/Sder skal udfylde kontrakten er, at både du og andelsboligforeningen på den måde sikrer, at kontrakten er juridisk korrekt udfyldt, tilpasset ejendommens forhold og vedtægter. Du sikrer dig på den måde også imod, at have en fremlejer der nægter at flytte igen eller giver andre problemer pga. en kontrakt, der ikke er tilpasset foreningen.

De standard fremlejekontrakter der kan købes på nettet og andre steder, følger ikke den procedure og de vedtægter som der er i Ålholmhus og kan derfor ikke bruges. Det gælder også selvom man selv er jurist/advokat, eller kender én der er… Så fremlejekontrakter skal ifølge vedtægterne, laves af ejendomsadministrator Vest Administrationen A/S. Der gives ingen dispensationer.

Fremlejekontrakten alene udarbejdes i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Vi tager ikke ansvar for, om den er i overensstemmelse med lejebestemmelser på området, eksempelvis boligreguleringslovens regler om fastsættelse af leje mv.

Kontakt derfor bestyrelsen (helst på e-mail) inden du fremlejer og fortæl hvem der skal fremleje din lejlighed, derefter godkender bestyrelsen fremlejer.  Bliver formalia ikke overholdt, kan bestyrelsen uden videre og lovligt eksludere lejer og andelshaveren. Inden du bestiller en kontrakt hos Vest Administrationen A/S, så ring til dem for at få at vide, hvilke person oplysninger og detaljer der skal med i kontrakten før at den er lovlig, det er yderst vigtigt og kan spare dig selv for unødigt arbejde. En andelshaver kan normalt maksimalt fremleje sin bolig i 2 år. prisen på en fremlejekontrakt ligger pt. på ca. 3500,- inkl. Moms. Et lille beløb for at sikre sig, at alt er juridisk korrekt.

Vær opmærksom på, at selvom andelshaveren fraflytter sin bolig og overlader brugsretten til fremlejetageren, er andelshaveren fortsat direkte ansvarlig over for andelsboligforeningen.

Fremleje max. 2 år og der gives IKKE dispensation:

Andelshavere må maksimalt fremleje eller fremlåne sin bolig i 2 år i henhold til lejelovens regler og der gives ingen dispensationer for denne regel. Efter endt udlejningsperiode, skal andelshaveren flytte tilbage eller sælge. Vær opmærksom på bopælspligten, hvilket betyder at lejligheden ikke må stå tom. Står lejligheden ubeboet kan foreningen opsige andelshaver på lovlig vis.

Krav til huslejen i selve fremleje kontrakten:

I den kontrakt som Vest Administrationen A/S laver SKAL der stå den reelle husleje. Hvad der kommer ud over der, skal specificeres ved siden af i kontrakten. Huslejen skal være indforstået med din lejer. En evt. højere husleje skal dække de udgifter der fx er ved en telefon, tv, Internet, at lejligheden er fuldt møbleret, renoveret eller andet. Andelshaverens afdrag på personlige lån må ikke medregnes.

Er der ingen af delene, må der KUN stå den reelle husleje og intet andet. Årsagen til dette er, at vi mener, at en fremlejekontrakt skal være gennemskuelig for alle parter. På den måde sikrer vi, at ingen føler sig snydt, sure lejere og sager i huslejenævnet om tilbagebetaling af for høj husleje.

Ulovlig fremleje: 

Fremlejer du ulovligt uden en kontrakt igennem Vest Administrationen A/S skal du være opmærksom på, at du og lejer risikerer uden videre advarsel, at blive eksluderet af andelsboligforeningen jf. bekendtgørelse af lov om leje herunder fremleje. Herunder bestemmelserne om ophævelse af retten til lejeboligen (§ 93) D.v.s at bestyrelsen overtager din andel uden varsel og sælger den til højest bydende uanset pris til ventelisten eller anden side. Bestyrelsen kan ved mistanke, lovligt bede administrator om, at gå via CPR registret og se hvem der er registreret på adressen. Denne metode benyttes ofte… Under alle omstændigheder vil du som minimum blive bedt om, at flytte tilbage eller sælge og ikke få tilladelse til yderligere fremleje.

Hvorfor skal man lave en kontrakt?

En lovlig kontrakt laves for at sikre, at alle parter ved, at det juridiske er på plads både over for den der udlejer sin lejlighed, overfor den der bor til fremleje og overfor foreningen.

Vi har desværre flere gange haft dårlige oplevelser med folk der bor ulovligt til fremleje og derfor er det vedtaget på en generalforsamling, at der ifølge vedtægterne skal laves kontrakt igennem Vest Administrationen A/S ved fremleje. Det kan ikke betale sig, at springe over hvor gærdet er lavest, især hvis der opstår problemer. Så selv hvis det er for kort tid eller én du kender godt, så er det altid en god idé, at have orden i papirarbejdet for alle parters skyld. Du sikrer dig også, at det er nemmere at komme af med lejer når du igen har brug for lejligheden eller skal sælge.

Hvis man udlåner sin lejlighed, vil det blive betragtet som fremleje!