Vicevært

Foreningen samarbejder med Omegnens Ejendomsservice om den daglige drift og vedligeholdelse af ejendommen. Omegnens Ejendomsservice ejes af Kim Jørgensen som er vores faste vicevært deltid, og som er på ejendommen dagligt for at håndtere renovation, småreparationer og have kontakt med håndværkere under større vedligeholdelsesprojekter.

Kim har en halv times daglig telefontid mellem 11.30 og 12 hvor han kan træffes på tlf.: 22 82 78 48. Da Kim kun er på ejendommen på deltid, vil vi bede om at telefontiden respekteres når det ikke drejer sig om akutte sager som f.eks. vandskade. Du  kan også sende en sms til Kim med angivelse af navn, andelsforening og lejlighedsnummer.

Kim er vores fast kontaktperson til Nortec som håndterer vores vaskeri, og er vaskeriet nede, bedes du kontakte Kim direkte via sms med besked om problemet, f.eks. hvilken fejlkode displayet viser, om strømmen er gået eller andet, og send evt. et billede med af displayet. Husk også at skrive at det er vaskeriet i Ålholmhus.

Kim tager sig også af bestilling af nye nøgler. Send en sms med klar angivelse af hvilke nøgler du ønsker at bestille ekstra af, samt dit fulde navn og fulde adresse. Nye nøgler opkræves efterfølgende via huslejen

Ved akut opståede problemer som f.eks. vandskade, er det vigtig at du kontakter Kim med det samme, også selvom det er uden for hans almindelige telefontid. Tager han ikke telefonen, kontakt da straks VVS’er, f.eks dem der er på håndværkerlisten som har døgnservice. Vandskader opstår meget hurtigt og spreder sig til naboerne, og du risikerer skimmelsvamp hvis der ikke bliver reageret hurtigt.

Unødigt tilkald af Omegnens Ejendomsservice eller af eksterne håndværkere udenvfor disses normale åbningstid vil blive opkrævet af den enkelte beboer – det er Omegnens Ejendomsservice der vurderer om dette er tilfældet.

Du skal være opmærksom på at som andelshaver er du selv ansvarlig for al indvendig vedligeholdelse. Det betyder også at viceværten og foreningen ikke har pligt til at udbedre indvendige skader som f.eks. er forårsaget af manglende vedligeholdelse ligesom du også selv skal afholde udgifter til håndværkere der tilkaldes til dette, også selvom det er foreningens normale håndværkere der tilkaldes. Dette gælder også toiletter der løber eller dryppende vandhaner. Kun lejere har ret til at få betalt indvendig vedligeholdelse og udbredring af skader.