FAQ

Hvad skal jeg gøre hvis….?

Hvis du er tvivl om dit spørgsmål, kan du måske finde svaret her.

Generelt er det sådan, at man skal være opmærksom på om man bor til leje eller i en andelslejlighed, da der kan være forskellige regler. Hvis du er i tvivl og ikke kan finde svaret her kan du ringe til Vest Administrationen eller vores vicevært, se kontakt oplysninger i menuen til højre.

Jeg vil gerne låne penge i min andel, hvad skal jeg gøre?
Du skal bede din bank om, at sende de relevante papirer ind til Vest Administrationen. De ser dem igennem og godkender. Hvis din bank SKAL have underskrifter fra bestyrelsen, sendes de derefter til bestyrelsen som underskriver og sender videre. Husk forfrankeret kuvert.

Jeg skal bruge en ekstra nøgle til hoveddøren: 
Nøglerne til gadedøren er en systemnøgle og skal bestilles igennem viceværten som har kodekortet. Beboeren står selv for afhentning af nøgler hos låsesmeden.

Der er vand på min altan!?
Kontakt STRAKS viceværten, da det er yderst alvorligt og kan have store konsekvenser for de involverede som vil være din nabo og underbo. Kontakt dem og sikrer dig at de er informeret om evt. vandskade.
Hvis regnvandet ikke kan løbe ud i afløbet, kommer det enten ind i lejligheden eller op et andet sted, hvor det vil give vandskader. Vær opmærksom på, at man ikke nødvendigvis kan se, hvor vandet løber hen. Men som reglen løber det op og ind over gulvet hos ovenboen og ned igennem dit loft.
Er skaden sket, skal der ringes til Dansk Skadeservice på tlf.: 7015 3800 så der kan blive sat affugtere op som begrænser skaden mest muligt.

Jeg tror faldstammen er stoppet?
Bed OMGÅENDE dine naboer og under/over boere om ikke at bruge vandet og ring STRAKS til viceværten. Det kan både blive en meget dyr sag og ikke særlig behageligt for de implicerede. Vær opmærksom på, at flere lejligheder ofte deler faldstamme, så hvis andre bruger vandet vil det komme op i lejlighederne ovenover hvor der er forstoppelse. Derefter vil vandet løbe igennem gulvet og ned til underboen, vi taler af bitter erfaring!

Mit afløb i badeværelset er stoppet 
Bliver dit afløb stoppet, skal du skrue risten af og tage skålen op som er nede i afløbet. Derefter skal du rense den for skidt og sætte den tilbage og skrue risten på igen. Det er andelshaverens eget ansvar at holde skålen fri for skidt og snavs der kan give forstoppelse.

Hvem er viceværten?
Kim Jørgensen er vores faste vicevært her på ejendommen på deltid og det vil sige, at han har en halv times daglig telefontid mellem 11.30 til 12.00 på hverdage. Kim kan kontaktes på tlf.: 22 82 78 48 hvor du kan ringe til ham om eventuelle problemer og spørgsmål, eller sende ham en sms med dit navn og adresse. Vi beder om at Kims telefontid respekteres, og at han kun kontaktes uden for denne i akutte tilfælde som f.eks. vandskader.

Der er ikke varme på mit radiator
Ring til viceværten og check om der er tændt for varmen. Muligvis kan din ventil i termostaten have sat sig fast. Du kan meget nemt selve løse problemet ved at læse dette dokument om termostater.

Har foreningen en TV og/eller internet aftale med en udbyder?
Nej, der ligger pt. ingen aftaler på hverken TV eller internet, så det er individuelt for hver enkelt beboer, at finde en udbyder. Bestyrelsen arbejder dog på at finde en fælles løsning for foreningen i løbet af 2016.

Må jeg sætte en parabol op?
Nej, det er ikke tilladt at sætte nogen form for paraboler eller lign. op.

Jeg kan ikke forstå min huslejeregning/varmeregning etc.?
Ring til Sven Westergaard, da de er vores daglige administrator og er dem der sender regningerne ud.

Jeg bor til fremleje, hvor står jeg rent juridisk?
Så bor du i en andelslejlighed og er under reglerne for andelslejlighedder og ikke leje. Kontakt din fremlejer ved evt. problemer, det er din fremlejer der står til ansvar. Du kan eventuelt læse mere under fremleje

Jeg vil gerne fremleje?
Du kan læse mere under fremleje. Husk at ringe til Vest Administrationen inden du laver en kontrakt. Husk at det er vigtigt at der er en indboforsikring hos lejer.

Jeg vil gerne sælge?
Gå til siden salg og følg proceduren. Bliver proceduren ikke overholdt, vil det kun komplicere og forlænge salget af andelen for alle parter.

Må man have husdyr?
Som det ser ud nu, må man kun have kat og kanin. Den beslutning kan kun ændres på en generalforsamling.

Min dørtelefon duer ikke?
Hvis du er andelshaver og det er selve telefonen der ikke duer, skal du selv købe en ny da den går ind under indvendig vedligeholdelse. Er du lejer, skal du ringe til viceværten som skifter den ud. Få evt. viceværten til at tjekke, at det ikke er selve tavlen der ikke duer.

El & varme ved fraflytning
Du skal selv sørge for, at få læst el og varme af inden du fraflytter. Læs om salg af andelslejligheden inden du kontakter bestyrelsen. Du slipper for meget bøvl og får proceduren hurtigere overstået hvis du følger vores guideline for andelshavere der flytter.

Udskiftning af låse
Andelsboligforeningen står ikke for udskiftning/omstilling af låse ved inflytning. Ved indflytning overtager alle købere 3 systemnøgler af sælger.

Jeg har smidt min vaskekort væk?

Har du mistet dit kort og skal bestille et nyt, skal du ringe til viceværten eller sende ham en sms med dit navn og fylde adresse. Et nyt kort koster 150,- som bliver trukket over huslejen og du vil få det tilsendt fra Nortec efter ca. 5-6 arbejdsdage.Alle kan bruge dit kort, så det er dit eget ansvar, at sørge for at få det anmeldt bortkommet til bestyrelsen, så det kan blive lukket og ikke misbruges.

Kan jeg leje en parkeringsplads i kælderen?                                                                                                                          

Ja, beboere i ejendommen med bil bil eller motorcykel kan leje en plads i parkeringskældere. Bilpladser koster kun 225,- pr. md, og MC-pladser koster 125,- pr. md. P-kælderen er lun og tør om vinteren og kølig om sommeren. Da vi kun har et begrænsede antal pladser, må der i perioder beregnes ventetid på at få en plads. Kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@aalholmhus.dk hvis du vil forkæle din bil eller MC.

Der er duer på min altan
Fjern straks en evt. redde og åbn døren til altanen ofte. Hvis duerne ikke bliver skræmt væk, kommer de igen. Dueeskrementer skal ikke fejes/skylles i afløbet, da det vil blive tilstoppet og give store vandskader, da der er flere lejligheder som deler samme afløb.Som andelshaver har beboeren i henhold til vedtægternes §10 pligt til at vedligeholde lejligheden, og dette indbefatter også altanen. Generelt kan manglende vedligeholdelse medføre eksklusion fra andelsboligforeningen.Due ekskrementer kan være yderst sundhedsskadeligt og bør derfor fjernes omgående fra altanerne. Duer er rimelig stationære og har de først fået smag for et sted, er de uhyre stædige og udholdende. I duens ekskrementer lever et utal af insekter og mider. Duer kan smitte med papegøjesyge og salmonellabakterier og bærer lopper og duemider som kan være årsag til allergi. Duens ekskrementer er så syreholdige, at de opløser alle former for byggematerialer.

Må man installere emhætte?
En emhætte må ikke tilsluttes den naturlige aftrækskanal der sidder i loftet. Den skal enten sættes til det lille udluftningshul ud til gaden eller der skal bores et nyt hul. Hvis der skal bores et nyt hul, skal der søges om det hos bestyrelsen, og det skal laves autoriseret og være så lidt synligt som muligt på ydersiden.

Har alle beboere et kælderrum?
De kælderrum der er i kælderen ved Ålholmvej, tilhører de beboere der bor på Ålholmvej og er en del af huslejen. Beboerne på Roskildevej har deres på altanen et lille rum til opbevaring. Dette skyldes at bygningen blev designet i tidernes morgen.Der findes dog et fælles opbevaringsrum for beboerne på Roskildevej, så har du f.eks. nogle flyttekasser, en dør du ikke bruger eller andet du ønsker at få opbevaret, kan du kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@aalholmhus.dksom er de eneste, der vil have nøgler til rummet.  Opbevaring vil være på eget ansvar og der skal være tydeligt navn og adresse på alle de opbevarede ting. Rummet skal kun bruges som langtidsopbevaring og afhentning af det opbevarede vil kun kunne ske efter nærmere aftale.

Jeg vil gerne bygge om eller sammenlægge:
Det er vigtigt, at du læser proceduren under ombygning eller sammelægning før du går igang med selve arbejdet.

Mit toilet løber, hvad skal jeg gøre?
En andelshaver er forpligtiget til selv, at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, og bor du til leje skal du ringe til viceværten på: 2282 7848 i telefontiden mellem kl.11.30-12.00. se mere under vedtægter §10

Der løber vand fra min radiator?
Hvis du bor i en andelslejlighed og det er fra termostaten, skal du selv sørge for, at få det repareret inden der opstår en vandskade. Ved alt andet, så ring til viceværten.

Kan jeg bytte min andelslejlighed?
Ja, men det skal godkendes af bestyrelsen og Vest Administrationen, læs mere i vedtægterne.

Jeg bor til leje og vil gerne flytte?
Du skal kontakte vores administrator fra Vest Administrationen og bestyrelsen, se mere under generel info

Hvor finder jeg vedtægterne?
Dem finder du under vedtægter.

Har vi en husorden?
Ja, den kan du læse under husregler.

Hvor mange må der bo i lejligheden?
Lejelovens §70 Stk. 2 litra b siger maks. 1 beboer pr. beboelsesrum. Foreningen accepterer dog maks. 2 voksne i en 1-værelses lejlighed og maks 2 voksne og ét barn i en 2-værelses lejlighed.

Hvordan kommer jeg på ventelisten?

Ålholmhus har ingen ventelister til ledige andelslejligheder da vores andelshavere frit kan sælge i henhold til vedtægterne. Andelshavere der ønsker det, kan få deres ledige lejlighed på hjemmesiden, så hold øje her

Har vi et storskraldsrum? 
Der er storskrald nede i P-kælderen under 150 lige ved porten. Der hænger information på døren ind til storskraldsrummet ang. hvordan skraldet skal sorteres – vi beder alle om at respektere reglerne for storskraldrummet. Hvis du er i tvivl, så kontakt viceværten.

Min nabo larmer og spiller høj musik!
Ring på og bed om at få dæmpet niveauet. Hvis det gentager sig ofte, bør du kontakte bestyrelsen via mail/brev eller ringe til Vest Administrationen. Det hjælper meget hvis dine andre naboer kan bekræfte din klage.

Jeg har smidt min skaktnøgle væk?
En ny koster ca. 100 kr. og kan købes hos de fleste isenkræmmere, bla. hos Alstrøm i Spinderiet har dem. Bestyrelsen og viceværten ligger ikke inde med ekstra skaktnøgler til udlevering.

Kan jeg bestille en håndværker og sende regningen videre til foreningen?
NEJ, foreningen bruger sine egne håndværkere, og ingen skader laves uden godkendelse af viceværten og bestyrelsen. Observerer du noget der bør repareres, og som ikke hører under andelshavers indvendige vedligeholdelsespligt, skal du kontakte viceværten.
Bestiller du alligevel håndværker unden viceværtens eller bestyrelsesn accept, vil vi ikke acceptere regningen og sende den tilbage til dig.

Dette gælder dog IKKE i en nødssituationsom fx. vandskader. I dette tilfælde skal du STRAKS ringe til viceværten og tager han ikke telefonen, så ring til en VVS’er, fx dem der er på håndværkerlisten. Vandskader opstår meget hurtigt og spreder sig til naboerne og du risikerer skimmelsvamp hvis der ikke bliver reageret hurtigt.

Jeg har opdaget, at der er gået noget i stykker på ejendommen!
Ring til viceværten eller giv bestyrelsen besked – det er din pligt som beboer.

Jeg så hvem der lavede noget hærværk! 
Der er frit lejde og fuld diskretion til de beboere, der har set eller ser noget hærværk. Vi hører MEGET gerne fra jer. Foreningen har nultolerance imod hærværk, og al hærværk vil blive mødt med et erstatningskrav.

Mit vasketøj lå i vaskekælderen og nu er det væk?!
Hvis du har glemt at hente dit tøj efter du har vasket, ligger det muligvis inde i tørrerummet sammen med glemt vasketøj. Fjern altid vasktøjet efter endt vasketid, og tag aldrig en andens vasketid uden at have spurgt. Hvis dit tøj derfor bliver taget ud af maskinen, er det din egen skyld. Brug af tørrerummet sker på eget ansvar, og foreningen erstatter ikke tøj eller andet der er stjålet fra tørrerummet.

Der er ikke blevet ryddet sne eller saltet?
Ring til viceværten hvis kl. er over 07.30, så tager han fat i vores rengøringsfirma som står for snerydning og glatforebekæmpelse på ejendommen.

Min nabo kan ikke tage vare på sig selv
Vurdér selv om der skal ringes til kommunen, politi, amulance eller vagtlæge. Vi har alle et medansvar som naboer og menneske for at reagere når vi opdager at der noget helt galt med en nabo. Bestyrelsen vil meget gerne informeres, men det kan ikke forventes at bestyrelsen ved alt om alle andelshavere, og at de påtager sig ansvaret for andelshavere eller lejere. Sager der er myndighedssager, håndteres af myndigheder som politi, kommune og andre.

Der holder en bil på min P-plads i kælderen!
Bestyrelsen og foreningen har desværre ikke myndighed til at få fjernet bilen selvom denne er ulovligt parkeret. Sæt evt. en seddel under vinduesviskeren og gør opmærksom på at bilen holder ulovligt, eller kontakt ejeren hvis du ved hvem vedkommende er. Bilen kan også være stjålet og hensat, hvilket kun politiet kan be- eller afkræfte, og hvis man beder dem pænt, kan man håbe, at de ringer til ejeren.

Hvad er vores matrikelnummer på Ålholmhus?
Det er: 1496 Vigerslev