Sammenlægning

Vær opmærksom på reglen om sammenlægning §14 i vedtægterne
Her står der, at er lejligheden mindre end 60 m2, kan sælger vælge at bytte sin andelsbolig, eller sælge til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre. Sker dette ikke, skal lejligheden tilbydes andelshaverne i nabolejlighederne på samme etage til sammenlægning.

Såfremt to naboer samtidig ønsker sammenlægning, skal andelshaveren med brugsret til en lejlighed, der ikke kan sammenlægges til anden side (endelejlighed) have første ret til sammenlægning. Såfremt dette ikke gør sig gældende eller gør sig gældende for begge naboer, skal andelshaveren med størst anciennitet i foreningen have førsteret. Ved samme anciennitet afgøres det ved lodtrækning.

Hvis du ikke sælger til familie som ovennævnte eller bytter din lejlighed, skal du selv kontakte vores administrator og bede om at naboerne får tilbud om sammenlægning i henhold til vedtægterne. Vores administrator skal bruge naboers fulde navn og adresse, samt information om andelspris og månedlig husleje. Læs også mere under salgsprocedure. Dine naboer er herefter 14 dage til at tilkendegive om de ønsker sammenlægning – først herefter kan lejligheden sælges frit. Når naboerne har svaret, eller når svarfristen på 14 dage er udløbet, får du besked fra Vest Administration. Hvis én af dine naboer ønsker at sammenlægge vil papirarbejdet blive sat i gang automatisk inde fra Vest Administration. Ønskes der ikke sammenlægning, kan sælger frit vælge en køber til sin andel.

Har du købt en lejlighed til sammenlægning, kan du læse mere om ombygning og de regler du skal være opmærksom på under ombygning.