Salgsprocedure

Optakt til salg:

 • Andelsforeningen har på generalforsamling besluttet at alle lejligheder skal synes inden salg, og for at sikre en ens vurdering, bruger foreningen vurderingsfirmaet Lejlighedsvurdering.dk. Andelshaver skal kontakte Lejlighedsvurdering.dk på tlf.: 44 98 10 24 for at få synet lejligheden og aftale tid til selve synet. Sælger betaler selv for syn. Vær opmærksom på, at en synsrapport kun er gældende for 3 mdr. Spørg evt. om denne procedure er ændret, eller du bør vente med at få lavet en vurdering til du har en køber)
 • Det er blevet vedtaget, at ALLE lejligheder der sælges skal synes, også selvom du sælger til venner og familie.
 • Vær opmærksom på reglen om sammenlægning §14 i vedtægterne. Hvis din nabo/naboer har krav på sammenlægning, skal du selv sende deres adresse til vores administrator og bede om at din nabo/er får tilsendt et brev om tilbud om sammenlægning. Når din nabo har modtaget brevet, skal de svare indenfor 14 dage. Evt. kan du få administrator til at skrive i brevet, om du er villig til at forhandle en pris. Først når dine naboer siger nej til sammenlægning, kan du gå i gang med at finde en køber.
 • Vest Administrationen A/S skal ifølge vedtægterne lave overdragelsesaftalen, hvilket de tager et salær på ca. kr. 3500 inkl. moms for køber og tilsvarende fra sælger.
 • Vær opmærksom på, at hvis du har lavet ombygninger eller sammenlagt 2 lejligheder, skal du fremvise godkendte byggetilladelser fra kommunen, og at du selv står for, at kunne dokumentere at alle installationer er korrekt og lovligt udført. Disse dokumenter skal sendes ind til Vest Administrationen A/S som dokumentation inden salget kan afsluttes.
 • Husk, at det er vigtigt at du sender dit originale andelsbevis ind til Vest Administrationen A/S, ellers kan de ikke udstede et nyt til køber.
 • Har du lavet VVS-arbejde eller ændringer af el-installationer, vil du blive krævet dokumentation for lovligheden af disse installationer. Kan du ikke det, skal du for egen regning få en autoriseret installatør til, at lave et check og godkendelse.
 • Lejere som vil flytte, kan læse mere nederst på siden.

Når du har fundet en køber:

Hvis din nabo ikke ønsker at købe din lejlighed til sammenlægning, kan du gå i gang med at finde en køber. Når du har fundet en køber, skal du kontakte bestyrelsen via e-mail eller brev for godkendelse af køber. Herefter skal du tage kontakt til vores administrator hos Sven Westergaard som i henhold til vedtægterne skal udfærdige salgskontrakter og tage sig af overdragelsen af lejligheden. Vest Administrationen A/S tager et salær på ca. kr. 3500.- inkl. moms for at udføre overdragelsesaftaler. Køber skal godkendes af bestyrelsen, også hvis køber tidligere har været fremlejer. Dette sker for at undgå uheldige situationer med beboere som ikke ønskes i ejendommen.

Det er vigtigt, at Vest Administrationen A/S har alle informationer om køber, så Vest Administrationen A/S kan udfærdige papirerne korrekt. Vi er en andelsforening så vær opmærksom på, at proceduren omkring et salg tager tid da der er mange papirer, syn etc. der skal frem og tilbage imellem sælger, administrationen og bestyrelsen inden et salg. Det kan derfor ikke forventes at salget kan afsluttes samme måned, nøjagtig som når man sælger og køber alle andre typer af ejendom, så vær forberedt, start i god tid og hav tålmodighed.

Du skal være opmærksom på, at man ikke bare kan overdrage lejligheden som “beset” da man stadig er ansvarlig for en del af den indvendige vedligeholdese som fx. at toilet, afløb, vandhaner, varmeapparater, døre, vinduer osv. skal være brugbart, ikke beskadiget og i en forventet pænere stand. Er de ikke det, kan Sven Westergaard tilbageholde et depositum til at udbedre evt. skader eller mangler, så andelen er bebolig. Du har dog også selv mulighed for, at udbedre evt. skader og dermed få det tilbageholdte depositum tilbage.

Ved manglende aflevering af vaskekort ved flytning vil man blive opkrævet et gebyr på 1000 kr,-

Hvad skal du indsende til administrator?: 
Sammen med oplysninger om dit eget navn, adresse og CPR-nummer, skal du indsende følgende til administrator:

 • Navn og adresse på køber
 • Vurderingrapport
 • Eventuel EL-synsrapport
 • Eventuel VVS-synsrapport
 • Oplysning om den aftalte salgspris
 • Oplysning om dato for overdragelsen
 • Dit originale andelsbevis
 • Din nye adresse
 • Ved manglende aflevering af vaskekort eller nøgler ved fraflytning, vil man blive opkrævet et gebyr på 1000.- kr. for hver del der mangler

Administrator starter IKKE udarbejdelsen af dokumenterne før du har indsendt alle ovenstående oplysninger.

Læs Vest Administrationen A/Ss egen procedure her

Husk! At køber ifølge loven om forbrugerbeskyttelse har en fortrydelsesfrist på 6 dage efter aftalen er skrevet under.

Du skal selv arrangere med køber, at du udleverer nøgler på overtagelsesdagen.

Når køber er flyttet ind:
Nar køber er flyttet ind i lejligheden, har køber 8 dage til at gøre indsigelser. Det vil sige at såfremt køber registrerer ting ved lejligheden som ikke er i orden, og som ikke er beskrevet i vurderingsrapporten, kan køber gøre indsigelser.
Administrator holder et beløb tilbage indtil du som sælger har aftalt med køber hvem der skal betale for eventuelle udbedringen af de mangler som køber måtte have påpeget. Hvis I ikke kan blive enige, anbefaler vi at vurderingsmanden som udarbejdede den oprindelig vurderingsrapport, bliver kontaktet.

Hvis der er givet pant i lejligheden:
Hvis der er pant eller udlæg i din lejlighed, har administrator pligt til at betale disse beløb ud af købesummen. Administrator skal derfor først spørge dine kreditorer hvor meget der skyldes. Først når der er hel klarhed med dine kreditorer, kan administrator udbetale restbeløbet til dig. Hvis administrator skal aflyse pant og udlæg i din lejlighed, skal du betale et gebyr til administrator.
For at sikre, at eventuelle pantebreve i din lejlighed bliver aflyst, tilbageholder administrator kr. 10.000 pr. pantebrev, indtil de er aflyst.

Hvornår modtager jeg salgssummen
Da administrator skal afvente, at købers frist til indsigelser udløber, og da administrator skal indgå aftaler med de der har pant og udlæg i din lejlighed, går der normalt op til ca. 3-4 uger fra overtagelsesdagen, til du modtager pengene på din bankkonto.

Prisen på andelen:
Prisen på en andelslejlighed vil være værdien på andelskronen x kvm, eller prisen divideret med antal kvm. Derefter vil synsrapporten vurdere om der evt. er lavet forbedringer som sælger skal have penge for og evt. om der er skader der skal udbedres for sælgers regning.

Prisen på andelskronen står altid i det materiale der bliver sendt ud på generalforsamlingen. Evt. kan du se den nuværende værdi under referater hvor det også står angivet.

Andelen kan aldrig sælges dyrer end den andelsværdi der er vedtaget på sidste generalforsamlig. Dog må man gerne sælge billigere.

El og varme: 
Inden du flytter ud, skal du selv sørge for at der bliver læst el og varme af. Ellers kommer du selv til at betale for den nye beboers forbrug da du stadig vil stå som registreret bruger hos Ista og Dong Energy og derfore hæfter overfor forsyningsselskabeme indtil der er aflæst. Så husk derfor altid, at lave en flytteanmeldelse til begge selskaber. Køber skal huske at tilmelde sig, dette sker ikke automatisk.

Bestyrelsen vil understrege, at “penge under bordet” ikke accepteres og vil blive anmeldt til politiet. ALLE handler med andelslejlighedder skal gå igennem vores ejendomsadministrator ifølge vedtægterne.

Husk at melde flytning og bestille flyttemappe:
Du kan enten hente den på posthuset eller bestille den on-line hos Post Danmark. 

**Der tages forbehold for fejl/mangler af information.