Salgsprocedure

Procedure for salg:

 

I forbindelse med salget af din andel skal der laves en række vurderingsrapport(er). Kontaktoplysninger til foreningens vurderingsmænd er som følger:

 

Vurderingsmand forbedringer Lejlighedsvurdering.dk , Helmsvej 13, 2880 Bagsværd, tlf: 44981024, mail:Info@lejlighedsvurdering.dk
El-tjek Nej, ikke krav i foreningen
VVS-tjek Nej, ikke krav i foreningen

 

Derudover er der følgende forhold i foreningen, som vi skal henlede opmærksomheden på:

 

Oplysninger om venteliste Ønsker du at sælge din andelsbolig, bedes du venligst kontakte administrator, som sørger for at din andel udbydes til foreningens ventelister  (naboliste hvis begge lejligheder er under 60 m2) i henhold til vedtægtens § 14.
Særlige forhold Der skal benyttes vurderingsmand som er Lejlighedsvurdering.dk hvis det er internt eller eksternt salg, behøves ikke ved salg til sammenlægning.  Sælger betaler for vurderingen.

Der er kun krav om el- og vvs-tjek hvis vurderingsmanden finder dette nødvendigt. Bestyrelsen henstiller dog til at der laves el- og VVS-tjek ved alle handler af hensyn til sælger, køber og foreningen.

 

Der tilbageholdes kr. 500,- til vaskeriafregning.

 

Ved manglende aflevering af vaskekort eller nøgler ved fraflytning, vil man blive opkrævet et gebyr på 1000,- kr. for hver del der mangler.

 

Når der er fundet en køber, skal Vest Administrationen udarbejde overdragelsesaftalen.

 

Vi tager 11.875,00 kr. inkl. moms for udarbejdelse af overdragelsesaftalen.

 

Beløbet bliver opkrævet hos køber.

 

Når vi skal udarbejde en overdragelsesaftale, har vi brug for følgende oplysninger:

 

 • Købers navn
 • Købers adresse
 • Købers telefonnummer
 • Købers e-mailadresse
 • Overtagelsesdagen (enten den 1. eller den 15. i en måned)
 • Prisen der sælges til (gerne specificeret i forbedringer, løsøre mangler m.v.)
 • Kopi af vurderingsrapport (+ evt. el- og VVS-tjek)
  • BEMÆRK: er der ulovligheder ved el og VVS i boligen, skal du som sælger oplyse, om du selv udbedrer eventuelle mangler (husk dokumentation til os), eller om dette overlades til køber med den konsekvens, at der sker et fradrag i købesummen (oplys fradraget).
 • Eventuelle særlige aftaler mellem køber og dig
 • Sælgers evt. ægtefælles kontaktoplysninger. (Til brug for samtykke af overdragelsesaftalen.)

 

Vi har en ekspeditionstid på ca. 14 dage fra, at vi har modtaget alle ovenstående oplysninger, hvorfor du bedes fremsende de nødvendige oplysninger minimum en måned før den ønskede overtagelsesdato.

 

Ønskes en hurtigere ekspedition kan vi tilbyde at udarbejde aftalen som et hastesalg (indenfor 2 hverdage) mod et gebyr på 5.000,00 kr..

 

Overdragelsesaftalen underskrives digitalt. Det er for at gøre underskriftsprocessen mere enkel og hurtigere for alle parter.

 

Systemet fungerer således, at når Vest Administrationen uploader overdragelsesaftalen til underskrift, bliver der sendt et link på mail til sælger, køber og bestyrelsen.

 

Aftalen kan herefter underskrives blot ved at følge linket og anvende eget NemId og nøglekort. Når alle parter har underskrevet aftalen, modtager I automatisk en kopi af den underskrevne aftale via mail. Derfor er det også vigtigt, at vi modtager købers e-mailadresse.

 

For dig som sælger, skal du være opmærksom på følgende beløb:

 

 • Der opkræves 1.875,00 kr. inkl. moms for udarbejdelse af lovpligtigt nøgletalsskema for andelen.
 • Såfremt der skal afregnes til panthaver eller via transport opkræves 993,75 kr. inkl. moms pr. afregning
 • Er andelsbeviset bortkommet, skal der udstedes et nyt andelsbevis mod gebyr på 2.500,00 kr. inkl. moms. Medmindre vedtægten ikke stiller krav om andelsbeviser.