Midlertidig nedlukning for fælleslokalet

Midlertidig regel:
Kære andelshavere
Vi har i bestyrelsen besluttet at lukke ned for leje af fællesrummet indtil der ikke længere er forsamlingsforbud og andre corona-restriktioner at tage hensyn til.
Vores fælleslokale er underlagt samme regler som andre selskabslokaler i forhold til deltagerantal, afstand og sluttidspunkt for fester, og derfor vil vi som bestyrelse og som forening kunne pålægges et ansvar for at dette overholdes. Det er ikke et ansvar vi mener vi skal påtage os som frivillig bestyrelse, og derfor lukker vi altså midlertidigt for udlejning af rummet i en periode indtil restriktioner ikke er strenge som nu.booking-300x248

Skriv et svar