Nyhedsbrev: August 2018

Sommerferien er overstået, så det er tid til en nyhedsopdatering fra bestyrelsen!  

 

Generel vedligeholdelse på ejendommen.

  • På taget har desværre flere steder hvor taghætterne er meget slidte og må skiftes ud. Dette har skabt nogle vandskader, som er under reparation.
  • Brandvejen ved nedgangen til cykelkælder vil blive renoveret i efteråret.

 

Rottebekæmpelse begynder i uge 34.

  • Selvom du ikke ser dem, så er de her og de lever rigtig godt i vores og alle andres kloakker. Da vi nu endelig har fået renoveret vores kloaksystem vil vi også godt passe på det så det holder de næste mange mange år.

Bestyrelsen har derfor lavet aftale med Anticimex, som er førende på området. De vil sætte permanente laserstyret fælder op i de 2 hovedledninger ind til vores system, som løbende bliver vedligeholdt.

Rydningen af vores system vil tage de næste 3 – 4 måneder. Vi vil løbende få en opgørelse over hvor mange rotter der er blevet skudt, hvilket vi vil oplyse om på facebook, hjemmesiden og i Nyhedsbrevene, så alle kan følge med

 

Landskabsarkitekt Mangor og Nagel:

  • Som tidligere beskrevet i Nyhedsbrevet har vi valgt at tage kontakt til en Landskabsarkitekt der vil hjælpe os til et bedre overblik på hvad vi kan gøre for at udnytte vores areal bedst muligt. Dette vil komme ind i vores 10 års vedligeholdelsesplan.

I efteråret vil alle blive inviteret til en inspirationsaften, hvor vi sammen kan skabe det bedste resultat for vores andelsforening.

 

Generalforsamling 2018

  • Generalforsamlingen vil i år ligge i begyndelsen af Oktober måned. Der vil i løbet af september blive sendt indkaldelse ud.

 

Arbejdsdage 2018/2019

  • Vi vil prøve noget nyt i det kommende år, hvilket er at vi ligger en arbejdsdag i efteråret 2018 og en i foråret 2019. Der vil derfor blive indkaldt til 1. arbejdsdag i oktober/november.

 

Husk, hvis DU har et spørgsmål, så skriv til vores mail, facebook eller ring til Henrik (formand) på 50931768, så hjælper vi så godt vi nu kan.